Korjaus- ja energia-avustukset

Haettavana olevat avustukset:

  1. Asunto-osakeyhtiöiden energia-avustukset
  2. Tarveharkintaiset pientalojen energia-avustukset
  3. Korjausavustukset asunto-osakeyhtiöille
  4. Vanhusväestön ja vammaisten asunnon korjaustoimintaan sosiaalisin perustein
  5. Rintamaveteraanien tai rintamaveteraanien leskien asunnon korjaustoimintaan sosiaalisin perustein
  6. Avustus kiinteistökohtaisen talousvesijärjestelmän parantamiseen sosiaalisin perustein
  7. Terveyshaitan tai kosteusvaurioiden korjaamiseen, korjaustoimenpiteiden laajuuden sekä hakijaruokakunnan vaikean taloudellisen tilanteen vuoksi
  8. Hissin rakentamiseen olemassa olevaan kerrostaloon tai liikuntaesteen poistamiseen

Edellytykset avustuksen myöntämiselle:

  • Asuinrakennus tai asunnon on oltava ympärivuotisessa asuinkäytössä.
  • Korjaustoimenpiteitä ei ole aloitettu ennen kuin avustuspäätös on annettu tai toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus hyväksytty, ellei avustuksen myöntäjä erityisestä syystä toisin päätä.

Korjaus- ja energia-avustusten hakuaika on keväällä.

Olemassa olevan kerrostalon hissinrakentamisavustuksista sekä terveyshaittaavustuksista on jatkuva hakuaika niin kauan kuin määrärahaa riittää.

Hakemukset ja tietoja avustusten hakemisesta Auran, Kosken, Marttilan, Oripään, Pöytyän ja Tarvasjoen kunnasta, sekä www.ara.fi

Hakemuslomakkeita saa kunnanvirastoista tai www.ara.fi – ohjeet ja lomakkeet.