Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan turvallinen ja inhimillinen elämä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perusteella laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan, mikä tehdään asiakkaan ja/tai omaisten kanssa yhdessä.

Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä. Säännöllisistä käynneistä peritään maksu asiakkaan maksukyvyn ja kotihoidon käyntien mukaan.

Kotihoitoon kuuluu seuraavat palvelut:

  • ateriapalvelu
  • kylvetyspalvelu
  • pesulapalvelu
  • turvapuhelinpalvelu

Kotihoidon henkilöstö on koulutettuja ammattilaisia, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Yhteystiedot:

Oripään kotihoito
Turuntie 8 B 7
32500 Oripää

vastaava sairaanhoitaja
Tuulikki Lankinen
puh. 044 7625 326

  • muistitestien teko

sairaanhoitaja
Saara-Maria Kuitti
puh. 050 5246 734