Oripään terveysasema

Oripään terveysasema
Lennonpellontie 2, 32500 Oripää

Ajanvaraus arkisin kello 8.00 – 11.00
puh. 02 761 2020

Lääkäri Helinä Stenholm
Sairaanhoitaja Airi Toivola

Laboratorio

Laboratorionäytteiden otto Oripään terveysasemalla keskiviikkoisin kello 8.00 – 10.00

Päivystys

Virka-ajan ulkopuolinen lääkäripäivystys on tarkoitettu ainoastaan äkillistä ja kiireellistä hoitoa vaativille asiakkaille.

Arkipäivisin kello 8.00 – 15.00 päivystysasiakkaat hakeutuvat omalääkärin vastaanotolle. Hoito-ohjeita ja neuvoja asiakas voi tiedustella lääkärinvastaanotoilta 8.00 – 15.00 tai aikuisneuvoloista kello 8.30 – 9.30.

Arkipäivisin kello 15.00 – 08.00 ne asiakkaat, jotka sairautensa äkillisyyden takia eivät voi odottaa omalääkärin vastaanotolle pääsyä, voivat ottaa yhteyttä Loimaan aluesairaalan päivystykseen, puh. (02) 314 3793.

Viikonloppuisin ja arkipyhinä kaikkina kellonaikoina ne asiakkaat, jotka sairautensa äkillisyyden takia eivät voi odottaa omalääkärin vastaanotolle pääsyä, voivat ottaa yhteyttä Loimaan aluesairaalan päivystykseen, puh. (02) 314 3793.

Terveysaseman vaihtaminen

Uuden 1.5.2011 voimaan tulleen Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita kiireettömästä hoidostaan vastaava terveysasema oman terveyskeskuksen alueella. Terveysaseman vaihtaminen sitoo asiakasta vuodeksi eli terveysasemaa voi vaihtaa, kun edellisestä valinnasta on kulunut aikaa vähintään vuosi. Vaihto järjestetään kolmen viikon sisällä vaihtoilmoituksen saamisesta. Ensimmäiset mahdolliset terveysasemien vaihtamiset toteutetaan toukokuun aikana. Terveysaseman vaihtamisesta tehdään aina kirjallinen ilmoitus. Ilmoituksen voi tehdä terveysasemilta saatavalla lomakkeella.

Täytetty lomake lähetetään johtavalle ylilääkärille  osoitteella Vareliuksenkatu 1, 32200 Loimaa.

Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle kolmen viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Terveysaseman vaihtumisesta ilmoitetaan kirjeitse.