Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva

Aikuissosiaalityö on yli 18-vuotiaiden kanssa tehtävää sosiaalityötä, jonka tavoitteena on vahvistaa henkilön toimintakykyä, elämänhallintaa ja elämänlaatua palveluohjauksen, neuvonnan, eri toimijoiden välisen yhteistyön ja sosiaalisten ongelmien selvittämisen kautta. Tavoitteena on niin ikään ennaltaehkäistä ongelmien pahenemista ja tukea avun tarvitsijaa ja ohjata häntä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalvelujen piiriin. Kokonaisvaltaisen tilannearvon pohjalta laaditaan tarvittaessa sosiaalityön asiakassuunnitelma yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on asiakkuuden väliaikaisuus.

Sosiaalitoimeen kuuluun myös täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen tarpeen arviointi ja myöntäminen. Toimeentulotuella voidaan tukea yksilöitä ja perheitä tilanteissa, joissa heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin. Täydentävä ja ennaltaehkäisevä toimeentulotuki on harkinnanvaraista ja sen avulla pystytään huomioimaan tuen hakijoiden erityiset tilanteet ja pyritään torjumaan tilanteen pahenemista ja syrjäytymistä.

Täydentävän toimeentulotuen hakulomakkeen voit tulostaa täältä.

HUOMIOITAVAA!
Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelaan 1.1.2017 alkaen. Lisätietoa löydät Kelan sivuilta.