Sosiaalitoimi

Sosiaalitoimisto palvelee osoitteessa Koulutie 2, 32500 Oripää

Sosiaalitoimessa kuntalaisia palvelevat sosiaalijohtaja Kirsi Lassila, sosiaaliohjaaja Suvi Sippola, vs. toimistosihteeri Tarja Jumppanen sekä sosiaalityöntekijä Minna Hänninen.

Sosiaalijohtaja vastaa koko sosiaalitoimen hallinnosta, taloudesta ja kehittämisestä. Lisäksi hänelle kuuluu lastenvalvojan, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, päihdetyön sekä täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentuloturvan tehtävät.

Sosiaaliohjaaja vastaa perhetyöstä, kuntouttavasta työtoiminnasta sekä hoitaa vammaispalveluun kuuluvia tehtäviä ja täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentuloturvan tehtäviä.

Sosiaalityöntekijä hoitaa ennaltaehkäisevän ja lastensuojelun perhetyön tehtäviä, aikuissosiaalityötä sekä koulukuraattorin tehtävät.

Toimistosihteeri vastaa vanhustyön ja varhaiskasvatuksen laskutuksista.

Omaishoidontuen hakemukset osoitetaan kotihoidon vastaavalle sairaanhoitalle Tuulikki Lankiselle.

Sosiaalitoimiston yhteystiedot löytyvät täältä.

Sosiaaliasiamies

Oripään sosiaaliasiamiespalveluista huolehtii Merikratos Sosiaalipalvelut Oy.

Sosiaaliasiamies on tavoitettavissa arkisin klo 8.30-16.00
puh. 010 830 5106, faksi 010 830 5101.

Sosiaaliasiamiehen tavoittaa sähköpostilla sosiaaliasiamies@merikratos.fi

Sosiaaliasiamiehen posti- ja käyntiosoite on Puutarhakatu 17 as 31, 20100 Turku.

Sosiaalipäivystys

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden yleisestä hätänumerosta 112. Sosiaalipäivystys toimii virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystykseen voi ottaa yhteyttä mikäli on kiireellisessä sosiaalipalvelun tarpeessa.

sosiaalitoimisto_kesä2012