Päivähoitoon ilmoittautuminen

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi lasten päivähoitopaikat 1.8.2017 alkavalle toimintakaudelle ajalla 22.2. – 12.3.2017.

 

Oripään kunta tarjoaa päivähoitopalveluja

  • perhepäivähoidossa (3 perhepäivähoitajaa)
  • ryhmäperhepäiväkodissa
  • päiväkoti Kultasiivessä
  • päiväkoti Nallenkolossa
  • esiopetusikäisten osapäivähoidossa

Päivähoitoon voi ilmoittautua läpi vuoden. Päivähoitopaikan voi saada opiskeluun tai työnsaantiin liittyvistä syistä kahden viikon kuluttua hakemuksesta. Muissa syissä hoitopaikan osoittaminen tapahtuu viimeistään neljän kuukauden kuluttua hakemuksesta.

Elokuussa alkavaa uutta toimintakautta varten päivähoitohakemus tulisi tehdä huhtikuun aikana. Haku koskee uusia päivähoitoon tulijoita sekä heitä, jotka toivovat hoitopaikan muutosta.

Hakulomakkeita saa päivähoidon toimistosta toimistosihteeriltä sekä hoitoyksiköistä. Hakulomakkeen voi myös tulostaa kunnan nettisivuilta kohdasta Lomakkeet.

 

Kultasiiven esite
Lataa
Perhepäivähoidon esite
Lataa
Welcome to Family Day Care
Lataa
Nallenkolon esite
Lataa