Opetussuunnitelma


Talviurheilupäivänä Ellivuoressa

1.8.2016 otettiin käyttöön  uusi Oripään koulun opetussuunnitelma. Yleisenä tavoitteena on oppilaan laaja-alainen osaaminen. Englannin opiskelu aloitetaan 2. luokalta ja ruotsin opiskelu 6. luokalta. 5.-6.-luokilla on yksi valinnainen vuosiviikkotunti. Oppiaineina fysiikka ja kemia sekä maantieto ja biologia jäävät historiaan, ja 1.-6.-luokilla opetetaan nyt ympäristöoppia. Historia oppiaineena  on nyt yhdistetty yhteiskuntaoppiin.  Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on mm. lisätä oppilaiden aktiivisuutta ja  omaehtoisuutta oppimisessa. Motivaatio oppimiseen edesauttaa osaamista, ja osaaminen lisää motivaatiota. Pyrimme lisäämään oppilaiden oppimismotivaatiota kehittämällä oppimisympäristöä ja työtapoja.  Opetussuunnitelman tiivistelmä:
Oripään koulun opetussuunnitelman 2016 tavoitteet ja sisällöt

Koulun järjestyssäännöt päivitettiin v. 2016
Oripään koulun järjestyssäännöt