Sivistystoimi

Sivistysjohtaja, Oripään koulun rehtori Mika Virtanen.
Sivistys- ja kulttuuritoimi vastaa varhaiskasvatuksesta, peruskoulutuksesta, erityisopetuksesta ja muusta opetuspalveluista sekä kirjasto- ja kulttuuritoiminnasta, johon kuuluu mm. museoiden toiminta ja taiteen perusopetus. Vapaa-aikatoimi vastaa liikunta- ja nuorisotoimesta.