KUNTA VAALIT 2017

Ehdokasasettelu Oripään kunnassa.
Sunnuntaina 9.4.2017 järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan Oripään kunnanvaltuustoon 17 valtuutettua
toimikaudeksi 2017-2021.
Kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa puolueet (puolueen henkilöjäseniä kunnassa edustava yhdistys) ja äänioikeutetut, jotka ovat perustaneet valitsijayhdistyksen.
Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä (25 ehdokasta).
Kirjalliset ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat sekä ilmoitukset vaaliliitosta tai yhteislistasta on toimitettava Oripään kunnan keskusvaalilautakunnalle 28.2.2017 klo 12-16 tai muuna erikseen sovittavana aikana, kuitenkin viimeistään 28.2.2017 klo 16.
Ehdokashakemuksia vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Virve Koski
Oripään kunnanvirastossa, Koulutie 2, 32500 Oripää, puh. 0505246749.

Oripäässä 16.2.2017

ORIPÄÄN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Marja-Leena Lehtelä      Virve Koski
puheenjohtaja                  sihteeri