Sosiaalijohtaja on sosiaalitoimen toimialapäällikkö ja kunnan johtoryhmän jäsen.  Hän vastaa sosiaalipalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja toimivuudesta sekä toimii kunnan lastenvalvojana. Työssä tarvitaan suunnittelu-, organisointi- ja yhteistyökykyä sekä taitoa motivoida ja tukea alaisia. Virkaan valittavalta edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta.

Virka täytetään ensisijaisesti kokoaikaisena mutta se on mahdollista täyttää myös 50 %:n työajalla. Hakijan tulee hakemuksessaan esittää, haluaako hän kokoaikaiseen vai osa-aikaiseen virkaan.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Oripään kunta on savuton työpaikka.

Kunnanvaltuustolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 31.3.2017 kello 12.00.

Lisätiedot: sosiaalijohtaja Kirsi Lassila kirsi.lassila@oripaa.fi, p. 050 5728053, kunnanjohtaja Pekka Paju pekka.paju@oripaa.fi, p. 0500 531862